Lijst met chemicaliën

In de onderstaande lijst met chemicaliën kunt u zien welke chemicaliën zijn opgenomen in de test met betrekking tot EN ISO 374. Niet alle chemicaliën worden bij elke test getest, alleen die .....
   Code Chemische stof 
CAS-code
 Categorie
   A  Methanol  67-56-1  Primaire alcohol
   B  Aceton  67-64-1  Keton
   C  Acetonitril  75-05-8  Nitril
   D  Dichloormethaan  75-09-2  Gechloreerde paraffine
   E  Koolstofmethaan  75-15-0  Zwavelhoudende organische verbinding
   F  Tolueen  108-88-3  Aromatische koolwaterstof
   G  Diethylamine  109-89-7  Amine

 H  Tetrahydrofuraan  109-99-9  Heterocyclische en etherische verbinding
   I  Ethylacetaat  141-78-6  Ester
   Y  n-heptaan  142-82-6  Verzadigde koolwaterstof
   K  Natriumhydroxide 40%
 1310-73-2  Anorganische base
   L  Zwavelzuur 96%
 7664-93-9  Anorganisch mineraalzuur (oxiderend)
   M  Salpeterzuur 65%
 7697-37-2  Organisch mineraalzuur (oxiderend)
   N  Azijnzuur 99%
 64-19-7  Anorganisch zuur
   O  Ammoniak 25%
 1336-21-6  Anorganische base
   P  Waterstofperoxide 30%
 7722-84-1  peroxide
   S  Fluorwaterstofzuur 40%
 7664-39-3  Anorganisch mineraal zuur
   T  Formaldehyde 37%
 50-00-0  Aldehyde

+45 7431 1888

Bij OX-ON staan we altijd voor u klaar om u te begeleiden en te adviseren bij het maken van de juiste keuze.
info@ox-on.com