Voor voedsel goedgekeurde handschoenen

Handschoenen die zijn gecertificeerd en goedgekeurd voor het hanteren van voedsel, zijn gelabeld met het "glas-en-vorkpictogram".

De handschoen kan dit pictogram alleen krijgen als het handschoenmateriaal het voedsel niet kan aantasten en dus geen gezondheidsrisico vormt. 


Handschoenen met dit pictogram voldoen aan de EU-verordening EC/1935/2004, waarin eisen worden gesteld aan alle materialen die in contact kunnen komen met voedsel.